برای راحت تر دانلود  نمودن سوالات ، روی آرم PDF هر سوال، راست کلیک کرده ، گزینه ی Save Target As …  را انتخاب نمایید .

  

 

مفاهیم و روشهای آماری 2 

خرداد ۸۶

 

اصول حسابداری2 

خرداد ۸۶

 

حسابداری شرکت ها

خرداد ۸۶

 

حسابداری صنعتی

خرداد ۸۶

 

  

مفاهیم و روشهای آماری 2 

شهریور ۸۶

 

اصول حسابداری 2 

شهریور ۸۶

  

حسابداری شرکت ها 

شهریور ۸۶

 

حسابداری صنعتی

شهریور ۸۶

 

 

مفاهیم و روشهای آماری 2 

دی ماه۸۶

 

اصول حسابداری 2 

دی ماه۸۶

 

حسابداری شرکت ها

دی ماه۸۶

 

حسابداری صنعتی

دی ماه۸۶

 

برای دیدن سوالات ، پس از دانلود باید روی سیستم خود برنامه ی Acrobat Reader را نصب شده داشته باشد . در صورت نداشتن برنامه ای که بتواند فایل های PDF  را بخواند ، می توانید یکی از این برنامه ها را از این آدرس دانلود کنید .